Algemeen
De website “www.mysodashop.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door NXT Retail Sales B.V. (hierna: NXT), statutair gevestigd te Oss en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 80057047. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

NXT garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt NXT gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummers, uw e-mailadres). NXT gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van NXT van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht NXT rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij NXT t.a.v. support@nxtretailsales.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Delen van gegevens met externe partijen

Uw gegevens worden alleen met externe partijen uitgewisseld indien dit noodzakelijk is. NXT verkoopt echter nooit gegevens door aan andere partijen. Aangezien NXT de veiligheid van persoonlijke gegevens erg belangrijk vindt, eist NXT dit ook van externe partijen met wie wij uw persoonlijke gegevens uitwisselen. Deze partij mag uw gegevens dan ook alleen gebruiken voor het doel waarvoor de externe partij de gegevens gekregen heeft.

Ook kan het zijn dat NXT door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens af te staan. NXT deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Bewaartermijn

NXT bewaart uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Sollicitaties

NXT is verplicht gegevens zoals CV, sollicitatiebrief, correspondentie met sollicitant en referenties binnen één jaar te verwijderen, wanneer de kandidaat wordt aangenomen. Indien dit niet het geval is, worden de documenten binnen vier weken verwijderd.

Klantvragen
Heeft u een vraag gesteld via de mail dan wordt deze mail (inclusief uw persoonlijke gegevens) binnen vier weken verwijderd.

Fiscale bewaarplicht
NXT heeft te maken met belastingtechnische verplichtingen. Hierdoor is NXT wettelijk verplicht haar administratie voor een termijn van zeven jaar te bewaren.

Garantie
Om de consument wettelijke garantie te kunnen bieden, moeten persoonlijke gegevens bewaard worden. De garantietermijn is afhankelijk van het merk. Echter, aangezien NXT een fiscale bewaarplicht heeft blijven de gegevens hoe dan ook zeven jaar bewaard.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Server. Wilt u uw gegevens inkijken, aanpassen, laten verwijderen of heeft u andere vragen hierover? Neem dan contact met ons op via support@nxtretailsales.nl natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: NXT Retail Sales B.V., Beethovengaarde 140, 5344 CK te Oss. NXT neemt dan binnen 10 werkdagen contact met u op. Wij kunnen een verzoek accepteren of weigeren, geheel afhankelijk van het soort verzoek.

U kunt NXT vragen uw gegevens te verwijderen en om deze niet meer te gebruiken. Als u eerder toestemming heeft gegeven, kunt u deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor u al toestemming heeft gegeven.

Bepaalde gegevens kunt u van ons meekrijgen. Dat geldt voor elektronische gegevens die u zelf aan ons heeft doorgegeven en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met u zijn aangegaan of waarvoor u toestemming heeft gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van een factuur.

In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten.

Privacybeleid andere websites

Op www.nxtretail.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar support@nxtretailsales.nl ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Laatst bijgewerkt op 10-04-2018

0